Model : NON Photo : SAKI OMI(io) Video Editor : NURAN DEMIR Videographer : YOSHIHIRO ONO 
Styling : IZUMI MACHINO Makeup : SHIE KANNO(KURARASYSTEM) Hair:TAKAYUKI SHIBATA(SIGNO)